Assessment center ökar träffsäkerheten vid rekrytering

Finns det någon anledning för företag att göra något annat än det som man alltid har gjort vid urval – ofta utgått från CV, ostrukturerade intervjuer och referenser?

Forskning på området visar att det finns metoder som är betydligt exaktare vid personbedömning. Genom att försöka besvara vilka kritiska kompetenser som behövs i en viss roll ökar möjlighet dramatiskt att anställa den bäst lämpade individen.

En objektiv bedömning av en individ görs genom att flera observationspunkter används för varje kompetens. Tesen att mer data ger högre träffsäkerhet stämmer. Ett Assessment center är en sammansättning av flera av de bästa metoderna som man använder när man bedömer flera individers kompetens och förmågor. Genom att använda ett brett spektra av väl sammansatta test, simuleringar, intervjuer och arbetsprov är Assessment center den metod som ger den mest utförliga beskrivningen av en kandidats förmågor. Genom att samla fler individer och fler bedömare samtidigt uppnås än större objektivitet genom att flera bedömare observerar samma individ. Möjligheten att använda gruppövningar är ytterligare en fördel. Metoden anses därför vara en av de mest pålitliga metoder för att förutsäga hur en individ kommer att fungera och prestera i en roll. PeakSearch har utvecklat en Assessment center lösning som ökar träffsäkerheten i rekryteringen.

Fredrik Svenburg, konsult personbedömning