Branscher

PeakSearch har genom åren framgångsrikt rekryterat chefer och specialister till nyckelpositioner i flera olika branscher.

Våra konsulter har en gedigen branschkunskap i de branscher vi rekryterar till.

Den kunskapen använder vi i processen för att rekrytera rätt kompetens med rätt personlig profil.

Branscher där vi har vuxit oss starka genom åren är bland annat;

  • Life science; Läkemedel, Medicinteknik & Bioteknik
  • Consumer Healthcare
  • IT
  • Healthcare IT
  • Miljöteknik
  • Retail & FMCG
  • Hälso- & Sjukvård
  • Management Consulting

Vi har även en stor erfarenhet av rekrytering till kommersiella ledarroller inom andra branscher.