Anna Gulliksen

Anna är specialist inom bland annat personbedömning/assessment. Anna bidrar till en fördjupad kunskap och förståelse om kandidaternas beteende i arbetsrelaterade situationer. På så sätt får man en skarpare mer exakt värdering och ett bättre beslutsunderlag vid rekrytering av chefer och specialister. I verktygslådan finns olika övningar som syftar till att simulera olika relevanta arbetssituationer för den specifika rollen. Anna är certifierad användare av SHL:s hela produktportfölj inklusive assessment övningar. Hon är även certifierad i MBTI (Myers briggs Type Indicator) samt i HAS paketet (Hogans Assessment Systems)

Sedan januari 2012 har Anna en egen konsultverksamhet. Anna är knuten som underkonsult till PeakSearch vid personbedömning/assessment.