Konsult Catharina Herbertsson


Catharina arbetar med chefs- och specialistrekrytering på PeakSearch inom främst Life Science och Medicinteknik. Catharina har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Från sina roller som global klinisk prövningsledare och projektledare har hon gedigen erfarenhet av att leda internationella team. Catharina har också arbetat i USA med teknikbevakning och kunskapsöverföring inom det biotekniska området. Catharina är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.