Konsult Eva Runnerström


Eva arbetar med chefs- och specialistrekrytering på PeakSearch inom främst Life Science och Medicinteknik. Eva har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsbranschen. Hon har arbetat både med preklinisk och klinisk F&U och haft olika ledarroller inom klinisk prövningsmetodik, projektledning samt globala förbättringsprojekt. Evas kompetens omfattar även att leda stora internationella team. Eva är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.