Konsult Sara Steinvall


Sara har stor erfarenhet att rekrytera, leda och utveckla team både i Sverige och internationellt. Hon rekryterar till nyckelpositioner inom t ex Life science, Retail och Egenvård. Sara är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.