Nyttiga nätverk för chefer

För att utvecklas och lyckas i sin chefsroll behöver man stöd och nätverk.

Författarna A. Hill och Kent Lineback till boken Being the Boss: The 3 Imperatives for Becoming a Great Leader Linda skriver om det i Harvard Businsess Review. De lyfter fram behovet av att ha tre olika nätverk för att utveckla sitt ledarskap.

De tre nätverken är ett operativt nätverk, ett utvecklingsnätverk och ett strategiskt nätverk.

Det operativa nätverket består av personer som du har kontakt med ofta i ditt arbete. De finns både i och utanför företaget. De här personerna arbetar inte för dig, men relationen till dem är ändå viktig för din framgång.

I utvecklingsnätverket finns människor som du känner väl och litar på. De vänder du dig till för att få råd och stöd i olika frågor kring din utveckling och professionella karriär.

Det strategiska nätverket handlar om framtidsfrågor och är ett nätverk som många chefer inte arbetar aktivt med. Personerna i det strategiska nätverket kan hjälpa till med kunskap om utvecklingen i framtiden och med råd om hur du skall utvecklas för att matcha den.

Källa: Tidningen chef