Chefsrekrytering

PEAKMATCH™ Executive
Utvecklad för rekrytering till nyckelpositioner, som t ex chefer i ledningsgrupp där man behöver en helhetsbild för bedömningen. Den affärsstrategiska behovsinventeringen är central. Processen är en väl sammansatt lösning av olika typer av tester och arbetsprover som exempelvis personlighetstest, färdighetstester, djupintervjuer och simuleringsövningar (Assessment center).

Ansvariga konsulter: Sara Steinvall, Magnus Klingberg, Henrik Nilsson, Fredrik Svenburg (Assessment center) 08-545 00 100.