Inplacement

Med PEAKINPLACEMENT™ skapar vi rätt förutsättningar för att samarbetet mellan anställande chef och den nyanställda blir de bästa; Vi säkerställer att målsättningarna och förväntningar blir tydliga och gemensamma. PEAKINPLACEMENT™ inleds tre månader innan jobbstart och pågår under 6 månader. Affärsresultaten är tydliga; den nyanställde får snabb inblick i mål, förväntningar och kultur och kan snabbt leverera mot uppsatta affärsmål.

Ansvarig konsult: Henrik Linder, 08-545 00 100.

 

PEAKINPLACEMENT™ Executive
Vid rekrytering av ledningsgruppsmedlemmar är förväntningen ofta att den nyanställde ska vara självgående från start. Tjänsten PEAKINPLACEMENT™ Executive säkerställer bästa förutsättningar för en snabb och effektiv start på samarbetet mellan VD och nyanställd chef. Fokus ligger på att lägga grunden för ett långsiktigt affärsinriktat samarbete. Med dialogverktyget ”Klart Språk” byggs tydlighet kring mål, förväntningar och grunden för personlig och professionell tillit.

Ansvarig konsult: Henrik Linder, 08-545 00 100.