Second opinion

PEAKMATCH™ 2nd opinion
Vår tjänst som hjälper dig att få en kompletterande bedömning av en eller några få kandidater. Vi väljer ut de urvalsmetoder som behövs för att ge er ett komplett beslutsunderlag.