Specialistrekrytering

PEAKMATCH™ Specialist
När du söker specialistkompetens eller chefspositioner i mellanregistret har vi utvecklat denna tjänst som ger dig ett riktigt bra underlag för rekryteringen. Den innehåller personlighetstest, färdighetstest och arbetsprov.

Ansvariga konsulter: Henrik Nilsson 042-711 60, Magnus Klingberg 08-545 00 100