Styrelserekrytering

PEAKMATCH™ Board
Detta är en process särskilt utvecklad för rekrytering av styrelseledamöter. Vi lägger extra stor vikt vid den affärstrategiska behovsinventeringen för att enas om om tydlig kravprofil.  Med hjälp av personlighetsformulär, djupintervju och kompetensbaserad referenstagning tar vi reda på vilken person som passar er styrelse bäst.

Ansvarig konsult: Sara Steinvall 08-545 00 100