Catharina Herbertsson, PeakSearch Lund & Öresund

Catharina arbetar med chefs- och specialistrekrytering på PeakSearch inom främst Life Science och Medicinteknik. Catharina har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Från sina roller som global klinisk prövningsledare och projektledare har hon gedigen erfarenhet av att leda internationella team. Catharina har också arbetat i USA med teknikbevakning och kunskapsöverföring inom det biotekniska området.

Catharina är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

 

Konsulterna

Magnus Klingberg, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult / VD, Civilekonom 08-545 00 100 070-678 09 92

Sara Steinvall, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, Civilekonom 08-545 00 100 070-2043742

Jenny Ringh, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, MSc Arbets- & organisationspsykologi 08-545 00 100 070-235 81 99

Jarl Molin, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, Apotekare, eMBA 08-545 00 100 070-560 20 56

Eva Runnerström, PeakSearch Lund & Öresund Senior Rekryteringskonsult, BSc Kemi 070-172 53 79

Marta Frick, PeakSearch Uppsala Senior Rekryteringskonsult, Molekylärbiolog 070-386 89 69

Henrik Linder, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, PhD Immunologi 08-54500100 0708-806068

Sven-Erik Matsson, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult 08-545 00 100 070-332 41 43