Etik och sekretess

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende – både från våra kunder och kandidater. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK). Här några av de viktigaste punkterna:

Sekretess
Vi förbinder oss till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet
Vi delger ingen som helst information om en kandidat vare sig till kund eller till andra externa kontakter innan vi fått kandidatens medgivande.

Bemötande av kandidater
Kandidaterna skall känna sig värdigt, vänligt och professionellt bemötta. Vi lämnar inte ut testresultat eller värdeomdömen skriftligt eftersom de senare och i ett annat sammanhang skulle kunna skada kandidaten.

Off limit
Vi avstår konsekvent från att aktivt söka efter kandidater i de företag med vilka vi har ett nära samarbete.