Urvalsmetoder

Vi använder vetenskapligt dokumenterade metoder för urval och personbedömning.

PeakSearch använder SHLs väldokumenterade tester och verktyg för bedömning i rekryteringarna.

Alla våra konsulter är specialister på urval och personbedömning och certifierade i de tester och verktyg som vi använder.

Beroende på vilken roll vi rekryterar till använder vi alltid flera av följande urvalsmetoder;

  • Kompetensbaserad djupintervju
  • Färdighetstester (verbal, numerisk, induktiv)
  • Personlighetsformuläret OPQ 32
  • Simuleringsövningar, rollspel och arbetsprov
  • Kompetensbaserad referenstagning
  • Assessment center* (samtliga metoder kombinerat)

Figuren visar hur stor prognostisk validitet som kan uppnås med de valda beömningsmetoderna.