Erfarna konsulter

Vi på PeakSearch är rekryteringsexperter och är certifierade användare av marknadens bäst dokumenterade tester och urvalsmetoder.

Våra seniora konsulter har en gedigen erfarenhet från arbete och rekrytering i olika branscher. Det ger en fördjupad kunskap och förståelse för kundernas och kandidaternas sammanhang och behov. PeakSearch har genom åren framgångsrikt rekryterat chefer och specialister till nyckelpositioner i flera olika branscher. Av dessa har vi en särskilt bred, djup och stor erfarenhet från Life science och närliggande sektorer (Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Diagnostik, Apoteksmarknaden och Consumer Healthcare).

Konsulterna har en hög kompetens inom personbedömning och är certifierade i relevanta och väldokumenterade tester och urvalsmetoder.

Den kunskapen använder vi i rekryteringsprocessen för att säkerställa en perfekt matchning för kandidat och företag. För oss på PeakSearch är ambitionen att rekryteringsprocessen skall vara en positiv upplevelse som innebär mervärden för såväl kandidater som företag.

Konsulterna

Magnus Klingberg, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult / VD, Civilekonom 08-545 00 100 070-678 09 92

Sara Steinvall, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, Civilekonom 08-545 00 100 070-2043742

Jenny Ringh, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, MSc Arbets- & organisationspsykologi 08-545 00 100 070-235 81 99

Jarl Molin, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, Apotekare, eMBA 08-545 00 100 070-560 20 56

Catharina Herbertsson, PeakSearch Lund & Öresund Senior Rekryteringskonsult, Civilingenjör kemi/bioteknik 070-615 27 72

Eva Runnerström, PeakSearch Lund & Öresund Senior Rekryteringskonsult, BSc Kemi 070-172 53 79

Marta Frick, PeakSearch Uppsala Senior Rekryteringskonsult, Molekylärbiolog 070-386 89 69

Henrik Linder, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, PhD Immunologi 08-54500100 0708-806068

Sven-Erik Matsson, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult 08-545 00 100 070-332 41 43