Våra konsulter

Vi på PeakSearch är rekryteringsexperter och är certifierade användare av marknadens bäst dokumenterade tester och urvalsmetoder.

Våra konsulter har en gedigen erfarenhet från arbete och rekrytering i olika branscher. Det ger en djup kunskap och förståelse för din bransch, din affär och dina kunder.

Den kunskapen använder vi i processen för att rekrytera rätt kompetens med rätt personlig profil.

Vi har också ett tätt samarbete med konsulter som är specialister inom fördjupad personbedömning och ledarutveckling.

Konsultprofiler

Magnus Klingberg
Rekryteringskonsult/vd
Civilekonom
T: 08-545 00 100
M: 070-678 09 92
E: magnus.klingberg@peaksearch.se
Chefsrekrytering, Styrelserekrytering, Specialistrekrytering
Läs mer om Magnus
Sara Steinvall
Rekryteringskonsult
Civilekonom
T: 08-545 00 100
M: 070-2043742
E: sara.steinvall@peaksearch.se
Chefsrekrytering, Styrelserekrytering, Specialistrekrytering
Läs mer om Sara
Jenny Ringh
Rekryteringskonsult
MSc Arbets- & organisationspsykologi
T: 08-545 00 100
M: 070-235 81 99
E: jenny@peaksearch.se
Chefsrekrytering, styrelserekrytering, specialistrekrytering
Läs mer om Jenny
Jarl Molin
Rekryteringskonsult
Apotekare, eMBA
T: 08-545 00 100
M: 070-560 20 56
E: jarl.molin@peaksearch.se
Chefsrekrytering, Styrelserekrytering, Specialistrekrytering
Läs mer om Jarl
Henrik Linder
Konsult/affärscoach
Ph. D. Immunologi, Kapten i Flottan
T: 08-545 00 100
M: 0708 – 80 60 68
E: henrik.linder@peaksearch.se
Läs mer om Henrik
AnnaGulliksen Anna Gulliksen
Konsult Assessment/Personbedömning
Beteendevetare/Ekonom
T: 08-545 00 100
M: 070-3350420
E: anna.gulliksen@peaksearch.se
Läs mer om Anna
Uppsala
Marta Frick
Rekryteringskonsult
Molekylärbiolog
M: 070-386 89 69
E: marta.frick@peaksearch.se
Chefsrekrytering, Styrelserekrytering, Specialistrekrytering
Läs mer om Marta
Södra Sverige och Öresundsregionen
  Catharina Herbertsson
Rekryteringskonsult, Lund
Civilingenjör kemi/bioteknik
M: 070-615 27 72
E: catharina.herbertsson@peaksearch.se
Chefsrekrytering, Styrelserekrytering, Specialistrekrytering
Läs mer om Catharina
  Eva Runnerström
Rekryteringskonsult, Lund
Kemi, BSc
M: 070-172 53 79
E: eva.runnerstrom@peaksearch.se
Chefsrekrytering, Styrelserekrytering, Specialistrekrytering
Läs mer om Eva