Erfarna konsulter

Vi på PeakSearch är rekryteringsexperter och är certifierade användare av marknadens bäst dokumenterade tester och urvalsmetoder.

Våra seniora konsulter har en gedigen erfarenhet från arbete och rekrytering i olika branscher. Det ger en fördjupad kunskap och förståelse för kundernas och kandidaternas sammanhang och behov. PeakSearch har genom åren framgångsrikt rekryterat chefer och specialister till nyckelpositioner i flera olika branscher. Av dessa har vi en särskilt bred, djup och stor erfarenhet från Life science och närliggande sektorer (Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Diagnostik, Apoteksmarknaden och Consumer Healthcare).

Konsulterna har en hög kompetens inom personbedömning och är certifierade i relevanta och väldokumenterade tester och urvalsmetoder.

Den kunskapen använder vi i rekryteringsprocessen för att säkerställa en perfekt matchning för kandidat och företag. För oss på PeakSearch är ambitionen att rekryteringsprocessen skall vara en positiv upplevelse som innebär mervärden för såväl kandidater som företag.

Konsulterna

Magnus Klingberg, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult / VD, Civilekonom 08-545 00 100 070-678 09 92

Sara Steinvall, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, Civilekonom 08-545 00 100 070-204 37 42

Jarl Molin, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, Apotekare, eMBA 08-545 00 100 070-560 20 56

Andrea Backlund, PeakSearch Stockholm Rekryteringskonsult, MSc Bioteknik & Bioentreprenörskap 08-545 00 100 070-235 67 96

Marta Frick, PeakSearch Uppsala Senior Rekryteringskonsult, Molekylärbiolog 08-545 00 100 070-386 89 69

Catharina Herbertsson, PeakSearch Lund & Öresund Senior Rekryteringskonsult, Civilingenjör kemi/bioteknik 070-615 27 72

Eva Runnerström, PeakSearch Lund & Öresund Senior Rekryteringskonsult, BSc Kemi 070-172 53 79

Jesper Ek, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult 08-545 00 100 070-589 62 11