Erfarna konsulter

Vi på PeakSearch är rekryteringsexperter och är certifierade användare av marknadens bäst dokumenterade tester och urvalsmetoder.

Våra seniora konsulter har en gedigen erfarenhet från arbete och rekrytering i olika branscher. Det ger en fördjupad kunskap och förståelse för kundernas och kandidaternas sammanhang och behov. PeakSearch har genom åren framgångsrikt rekryterat chefer och specialister till nyckelpositioner i flera olika branscher. Av dessa har vi en särskilt bred, djup och stor erfarenhet från Life science och närliggande sektorer (Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Diagnostik, Apoteksmarknaden och Consumer Healthcare).

Konsulterna har en hög kompetens inom personbedömning och är certifierade i relevanta och väldokumenterade tester och urvalsmetoder.

Den kunskapen använder vi i rekryteringsprocessen för att säkerställa en perfekt matchning för kandidat och företag. För oss på PeakSearch är ambitionen att rekryteringsprocessen skall vara en positiv upplevelse som innebär mervärden för såväl kandidater som företag.

Magnus Klingberg
Senior Rekryteringskonsult / VD, Civilekonom | Stockholm

Magnus grundade PeakSearch 2006. Magnus arbetar sedan många år med rekrytering och personbedömning till nyckelpositioner.

Han har en lång erfarenhet från ledarroller inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring, projektledning, konsultarbete och företagsledning.

Magnus är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

Sara Steinvall
Senior Rekryteringskonsult, Civilekonom | Stockholm

Sara har stor erfarenhet att rekrytera, leda och utveckla team både i Sverige och internationellt. Hon rekryterar till nyckelpositioner inom t ex Life science, Retail och Egenvård. 

Sara är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

Jarl Molin
Senior Rekryteringskonsult, Apotekare, eMBA | Stockholm

Jarl Molin har en lång erfarenhet av rekrytering till nyckelpositioner. Han har en bred kontaktyta med inriktning mot läkemedel, diagnostik, biotech, FMCG, hälso- och sjukvård och strategisk kommunikation.

Jarl är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

Andrea Backlund
Rekryteringskonsult,
MSc Bioteknik & Bioentreprenörskap | Stockholm

Andrea har flera års erfarenhet inom kommunikation och finansiering av tillväxtbolag i life science-sektorn i Norden. Genom analyser av marknaden har hon arbetat med att matcha olika aktörers behov och finna gynnsamma lösningar för alla involverade parter. Andrea har även arbetat med validering och projektledning i ett större globalt läkemedelsbolag. Genom sina yrkeserfarenheter har hon förstått vikten av att personal med rätt kompetens krävs för att möta branschens utmaningar i såväl små som stora Life science bolag.

Andrea är utbildad inom bioteknik samt företagsekonomi och bioentreprenörskap vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) respektive Köpenhamns Handelshögskola (CBS).

Andrea är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

Marta Frick
Senior Rekryteringskonsult, Molekylärbiolog | Uppsala

Marta är ansvarig för PeakSearch i Uppsala och fokuserad på rekrytering till nyckelpositioner inom Life Science och närliggande.

Marta är utbildad Cell- och Molekylärbiolog med en lång erfarenhet inom Life Science-området. Under sina 20 år i branschen, och med erfarenhet från flera olika företag, har Marta arbetat med försäljning, marknadsföring, key account management, ledarskap, projektledning, market access, affärsutveckling samt som prövningsledare med kliniska studier.

Hon har genom detta skaffat sig en djup kunskap inom Life Science och ett stort kontaktnätverk som hon byggt upp genom åren.

Marta är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

Catharina Herbertsson
Senior Rekryteringskonsult, Civilingenjör kemi/bioteknik| Lund & Öresund

Catharina arbetar med chefs- och specialistrekrytering på PeakSearch inom främst Life Science och Medicinteknik. Catharina har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin.

Från sina roller som global klinisk prövningsledare och projektledare har hon gedigen erfarenhet av att leda internationella team. Catharina har också arbetat i USA med teknikbevakning och kunskapsöverföring inom det biotekniska området.

Catharina är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

Eva Runnerström
Senior Rekryteringskonsult, BSc Kemi| Lund & Öresund

Eva arbetar med chefs- och specialistrekrytering på PeakSearch inom främst Life Science och Medicinteknik. Eva har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsbranschen.

Hon har arbetat både med preklinisk och klinisk F&U och haft olika ledarroller inom klinisk prövningsmetodik, projektledning samt globala förbättringsprojekt.

Evas kompetens omfattar även att leda stora internationella team.

Eva är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

Jesper Ek
Senior Rekryteringskonsult | Stockholm

Jesper har över tjugo års ledarerfarenhet inom läkemedel, biotech och medtech i olika nyckelpositioner på företag som Pharmacia, Biovitrum och Roche.

Han har jobbat internationellt i Europa och USA och har en djup kunskap om hela Life Science branschen och har under åren byggt upp ett stort kontaktnätverk i Sverige och internationellt.

Jesper är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.