Värderekrytering

Värderekrytering innebär att vi hjälper dig att rekrytera chefer och specialister med rätt kompetens och profil. Vi på PeakSearch har utvecklat en heltäckande rekryteringsprocess av högsta kvalitet som ger hög träffsäkerhet i varje rekrytering.

För att lyckas fullt ut är det viktigt att vi på djupet förstår våra kunders affär, företagskultur och behov. Därför är våra konsulter rekryteringsexperter med en gedigen branscherfarenhet.

Vi vet och vårdar att vi representerar våra kunder genom hela processen. Att arbeta långsiktigt med värderekrytering ger våra kunder ökad kompetens och tydliga affärsresultat.

Värderekrytering stege
Värderekryteringsprocessen är uppbyggd i åtta olika steg. Förstudie & kravprofil, prospekt, search, urval, screening, rapportering, uppföljning och garanti – varje steg är kvalitetssäkrat för att nå bästa slutresultat.  Varje steg innehåller ett antal utvalda väl definierade aktiviteter, som var och en har betydelse för slutresultatet av rekryteringen.