Current recruitment assignments

To apply for a current job opening or to indicate your interest in a new position, you must first register.

You are warmly welcome to register your resumé with us. We are constantly matching job candidates in our database with ongoing recruitment assignments.

With the help of our recruitment process, we help you to recruit people with the right skills and profiles.

Försäljnings/Marknadschef

Som Försäljnings/Marknadschef får du möjlighet att påverka företagets utveckling, leda ett engagerat team och vara en del av vår entreprenöriella kultur. På Intervacc kommer du att ha en central roll i att driva och utveckla företagets nordiska försäljning och marknadsföring. Din huvuduppgift blir att leda arbetet kring vår produktportfölj med vårt första egenutvecklade vaccin, Strangvac®, ett innovativt vaccin mot kvarka hos hästar, och att expandera dess närvaro i Norden samt övriga Europa. Du kommer att leda ett team om fem personer, inklusive tre säljare i Sverige, Danmark och Norge, en produktansvarig samt en ansvarig för vårt laboratorium. Tjänsten innebär rapportering direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp. Möjligheter Med en ökande global efterfrågan på djurhälsoprodukter och en strävan efter att minska användningen av antibiotika genom effektiva vacciner, står Intervacc väl rustat för att spela en betydande roll på den internationella marknaden. Företaget har också nyligen tagit steg för att etablera sig på nya marknader som USA och Australien, vilket öppnar för ytterligare expansion och tillväxt. Intervacc erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där innovation och framsteg inom djurhälsa står i centrum. Om du är driven, har en stark professionell bakgrund och en passion för djurhälsa, kan detta vara den rätta positionen för dig att verkligen göra skillnad. • Du kommer att bli en nyckelspelare för Intervacc med en mycket stor kommersiell potential på den europeiska marknaden med målet att etableras globalt. • Möjlighet att i hög grad påverka företagets utveckling och framgång, stor källa till personlig och professionell utveckling • Leda och utveckla ett team med hög kompetens och ett stort engagemang • Vara del av en entreprenöriell företagskultur med ett positivt samarbetsklimat och en mycket hög trivsel Kvalifikationer och erfarenhet Idealkandidaten har en gedigen bakgrund och dokumenterad erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom djurhälsa/veterinärsidan. Erfarenhet av vacciner, affärsutveckling, försäljning och lansering av medicinska produkter är centrala kvalifikationer. Kompetenser Du bör ha starka ledarskapsförmågor, dokumenterad försäljningserfarenhet, utmärkt kommunikations- och presentationsförmåga, och förmågan att arbeta strategiskt och analytiskt. Ett passionerat engagemang för djurhälsa och välfärd ses som en värdefull förutsättning. Att skapa relationer och nätverk är en grundläggande kompetens och innefattar förmågan att bygga och underhålla både professionella och personliga kontakter. Förmågan att påverka och övertyga andra är likaså kritisk - framgångsrikt leda och styra diskussioner och beslut i önskad riktning. Att leverera resultat och uppfylla kundförväntningar är centralt och likaså företagaranda och kommersiellt tänkande för att driva verksamheter framåt och identifiera nya affärsmöjligheter. Slutligen är förmågan att formulera strategier och koncept avgörande för att utveckla effektiva planer som adresserar både nuvarande och framtida behov. Kontakt information För frågor och mer information om tjänsten kontakta Jarl Molin; jarl.molin@peaksearch.se +46 70 560 20 56

Medical Science Liaison ONCOLOGY - Finland

The position As a Medical Science Liaison (MSL) in Finland, you will have high impact of the Finnish business and full ownership of your daily activities. As teamwork is essential, you will collaborate very closely with the Nordic medical affairs team and the Finnish field force. You will act on behalf of the medical affairs department, establishing and develop professional relationships with various stakeholders within the area of oncology. You will engage in the exchange of scientific data and sharing clinical information on a peer-to-peer basis. You are responsible for providing fair, balanced, objective, scientific information, provide and arrange educational activities to health care customers and to internal business partners as required by business needs. Your scientific qualifications within oncology will enable you to establish solid relationships among national and Nordic stakeholders. The role is field based and reports to the Medical Manager Oncology Nordics. The role requires travel mainly within Finland and to some extent in the Nordics and the European region. Opportunities with the role Eisai is a growing company worldwide including in the Nordic and European region. In the expansion and development of the company, Eisai maintains full focus on the hhc philosophy (human health care), which means a full commitment to deliver health to patients and their families. This is reflected in the spirit and the positive culture that you find among Eisai employees. Eisai encourages employees to engage and spend time with patients to be able to truly understand patients’ situations and simply do good for patients. You will be part of a professional and experienced team with great spirit, and where you will be having an excellent opportunity to develop within the area of Medical Affairs. Main duties/responsibilities • To establish new, and build upon the existing, professional relationship with Finnish and Nordic KOL’s. The MSL will be responsible for opinion leader engagements and work cross functionally to engage with HCPs. • Stay on top of the latest scientific information in the field of Oncology, Eisai products, and have a good knowledge about other current and emerging treatments of patients within this therapeutic area. • To provide medical-scientific information regarding Eisai marketed and pipeline drugs according to legal requirements, local code requirement and in collaboration with medical information. • To discuss new research proposals with investigators and provide logistic support in the setting up of new studies. • Gather medical insights and to support strategy / research/ data generation / educational initiatives. • To provide medical-scientific presentations to internal and external stakeholders. • To organise/ participate national/Nordic advisory board and round table meetings. • To proactively gather information on disease area landscape, scientific progress in the area, prescribing habits/treatment/patient pathways etc. • To organise / host / present at national/Nordic educational meetings and symposiums • To take an active role in medical stand and handling medical/scientific questions from customers at local /international congresses. • To work closely with colleagues and collaboration partners and provide necessary support to the Sales and Marketing team, and medical affairs teams, including training. • To provide internal and external training, including departmental presentations • To implement a human health care project Experience and qualifications required • Scientific background, preferable within the area of Oncology. Degree in pharmacy, pharmacology or biomedical sciences, PhD or medical degree is advantageous. • Demonstration of high performance in a scientific communications role. • Industry experience is advantageous. Contact For inquires and more information about the position, please contact Jarl Molin, Recruitment Consultants at PeakSearch; jarl.molin@peaksearch.se, mobile: +46 (0)70-560 20 56 Apply for the position at www.peaksearch.se.

Technical Writer

C-RAD is looking to expand the Research and Development team based in Uppsala, with a Technical Writer. It´s a possibility to contribute to C-RAD’s mission to help cure more cancer patients and improve their quality of life, no matter where they live. This is a key position in an innovative, expanding Swedish Life Science company with headquarter in central Uppsala, and with a great team spirit! As a Technical Writer you will cooperate and work closely with the R&D team and with other functions within the organization, with the main task to create and update user manuals and technical documentations to be used mainly by the installation engineers and the hospital personnel. The Technical Writer will report to the R&D Manager. The role is a permanent contract full-time. Who are we looking for? We are looking for a person with an interest in technology and in writing, and a person that wants to work for a company improving the healthcare within radiation therapy. Qualifications and experience • Relevant education, likely at the university level with a technical focus, e.g., MSc in Engineering •3 years’ working experience in engineering related tasks •Fluent in English and Swedish (both verbally and in writing) •Good proficiency in Word •A valid work permit for Sweden It is preferable if you also have: • Experience of writing structured technical information •Experience of Simplified Technical English (STE) Key competencies and personal characteristics • The ability to understand and communicate advanced technology •Ability to communicate clearly both verbally and in writing and easily adapt what you write depending on the audience •Team player with excellent interpersonal skills •Excellent planning and organizational skills Role opportunities To contribute to C-RAD’s mission is to help cure more cancer patients and improve their quality of life, no matter where they live. • A key position in an innovative, expanding company with a great team spirit •Short decision-making processes supporting an efficient working environment •Attractive possibilities for self-development and career progression •The possibility to work for a successful, exciting and dynamic Swedish Life Science company with technical innovative products •Be part of a competent, experienced and dynamic team with high energy, all very committed to help to improve the quality of life and cure more cancer patients •Every day at C-RAD, we’re working to help both the patient and the care provider, creating solutions that make radiation therapy treatments safer and more effective, while facilitating a more efficient workflow Contact & Application For inquires and more information about the position, please contact Marta Frick Senior Recruitment Consultant at PeakSearch: E: marta.frick@peaksearch.se M: +46(0) 70 386 89 69

Medical Liaison Manager

Befattning: Medical Liaison Manager Rapporterar till: Nordisk Marknadschef Region ansvar: Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland) Placering: Huvudkontoret i Malmö Resor: Tjänsten innebär resande inom Norden och enstaka resor inom Europa Medical Liaison Manager (MLM) utgör en kompetent resurs för Rubin Medical som, i samråd med Koncernchef, sätts in där nyttan kort- och långsiktigt bedöms vara störst, främst vad gäller att uppnå koncernens försäljningsmål. MLM ska vara företagets expert på diabetesområdet samt Rubin Medicals produkter och ansvara för att ge medicinskt och vetenskapligt stöd externt till kunder och internt till alla funktioner i företaget. MLM ska bygga och utveckla relationer med Key Opinion Leaders (KOLs) och andra viktiga beslutsfattare och stakeholders, för att öka Rubin Medicals närvaro och position i diabeteskretsar och i samarbetet med viktiga KOLs på Rubins alla marknader. Du kommer att engagera dig i utbyte av vetenskapliga data och dela klinisk information på ”peer-to-peer-basis” så det är viktigt att känna sig bekväm i att diskutera på detaljnivå med specialister. Du ansvarar också för att tillhandahålla objektiv vetenskaplig information och utbildning till läkare, sjuksköterskor m fl inom diabetsvården. Du har kännedom om de procedurer som används vid anmälan av tillbud och allvarliga tillbud. MLM arbetar i ett nära tvärfunktionellt samarbete med sälj- och marknadsavdelningen samt övriga intressenter inom koncernen. En viktig uppgift är att tillse att alla berörda inom företaget erhåller adekvat, tillräcklig och korrekt utbildning/information om Rubin Medicals produkter och deras funktion, samt att sälj- och marknadspersonal håller tillräcklig kompetens inom diabetesområdet. Rollen är mycket utåtriktad och kräver intresse för att skapa relationer, sprida kunskap och en vilja att påverka beslutsfattare inom diabetesområdet. Du behöver också kunna kombinera ett vetenskapligt intresse med ett affärsmässigt tänkande. Resandet kan variera under året men uppgår i snitt till två dagar per vecka. Huvudsakliga ansvarsområden Upprätthålla expertis gällande • Företagets produkter • Vetenskapliga studier inom området, med fokus på den egna produkten • Konkurrenter och deras produkter • Produkter inom diabetesområdet generellt och diabetesterapi Kontakter med Nyckelkunder • Bygga, underhålla och vårda samarbete med nationella KOLs (Key Opinion Leaders) på alla Rubins marknader • Säkerställa att främst de medicinska budskapen når fram till nyckelkunder • Delta på relevanta utställningar/mässor, för att stötta och upprätthålla en god kontakt med våra kunder med mål att driva försäljningen Delaktig i utbildning internt • Produkt-och terapiområdesutbildning; introduktion och fortbildning • Vetenskaplig fortbildning Ytterligare ansvarsområden • Bidra till att bygga och vårda relationerna med leverantörer • Upprätta och underhålla konkurrensanalyser • Vara sakkunnig vid val av nya produkter – vara länken mellan marknaden och produkter ur ett ”användar- och kunskapsrelaterat synsätt” • Regulatoriska frågor • Support till Koncernchef och Ledningsgrupp Möjligheter med tjänsten • Vara med och bidra till människors förbättrade hälsa och livskvalitet genom att informera och utbilda kring Rubin Medicals produkter • Arbeta inom ett mycket intressant terapiområde på ett växande och framgångsrikt företag som tillhandahåller det allra senaste inom diabetesvård. Innovationstakten är hög inom diabetesområdet, särskilt inom medicinteknik. IT-utvecklingen möjliggör också att nya patientnära applikationer utvecklas snabbt. • Rubin Medical, med huvudkontor i nya lokaler på Medeon i Malmö, är en flexibel aktör med mycket hög och god serviceanda och ett gott rykte • Arbeta i ett familjärt företag präglat av korta beslutsvägar, stor arbetsglädje och ”vi-känsla” där Rubin-hjärtat ständigt är närvarande. • Goda utvecklingsmöjligheter både inom Rubin Medical och även inom företagets ägare, dvs koncernen Indutrade Erfarenhet och kunskap Utbildningsnivå • BSc, MSc eller PhD inom relevant naturvetenskapligt område Värderad erfarenhet och kunskap • Erfarenhet av försäljning och marknadsföring mot sjukvården på nordisk nivå, t ex från medicinteknik eller läkemedel • Erfarenhet från att arbeta mot beslutsfattare i sjukvården • Kompetens inom produkt- och terapiområdet diabetes är en stor fördel • Etablerat kontaktnät inom diabetesvärlden är en fördel • Kunskap om de nordiska hälso-/sjukvårdsystemen. ”Kunna navigera i vården” • Kunskap om hur upphandlingar och avtal inom offentlig sjukvårdssektor fungerar i de nordiska länderna • Interaktion med leverantörer på internationell nivå, främst kring medicinska frågor • Flytande svenska och engelska i tal och skrift Kontakt För ytterligare information välkommen att kontakta Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Seniora Rekryteringskonsulter på PeakSearch. catharina.herbertsson@peaksearch.se, +46 (0)70 615 27 72 eva.runnerstrom@peaksearch.se, +46 (0)70 172 53 79 www.peaksearch.se Ansökan Ansök gärna direkt på www.peaksearch.se

Senior Rekryteringskonsult/ Regionansvarig Göteborg

PeakSearch har en stark ställning inom rekrytering till nyckelpositioner inom Life science och närliggande sektorer i Norden. PeakSearch arbetar med Kompetensbaserad rekrytering, den vetenskapligt bäst dokumenterade rekryteringsmetoden när det gäller att prediktera framtida arbetsprestationer. Nu söker vi en Senior Rekryteringskonsult med regionansvar för Göteborg och västra Sverige som skall förstärka vårt kompetenta och erfarna team. Tjänsten innebär ansvar för genomförande av rekryteringsprojekt i Norden för uppdragsgivare inom Life science och närliggande branscher i framförallt västra Sverige. Vi erbjuder ett stimulerande uppdrag i ett företag i utvecklingens absoluta framkant. Det innebär en väl utvecklad och kvalitetssäkrad rekryteringsmodell (baserad på Kompetensbaserad rekrytering) och en fullvärdig portfölj med verktyg och support som säkerställer högsta kvalitet i upplevelsen för såväl uppdragsgivare som kandidat. PeakSearch har genomfört ca 1000 rekryteringsuppdrag till olika nyckelpositioner sedan starten 2006. Det har givit oss en stark position i marknaden och ett mycket gott renommé med många referenser (från såväl kandidater som uppdragsgivare). För mer information, ta gärna del av våra referenser https://peaksearch.se/referenser/. Vi söker en person med stort intresse för människor och rekrytering kombinerat med en väl utvecklad förmåga att sälja in, leda och genomföra rekryteringsprojekten. Arbetet som Senior Rekryteringskonsult innebär såväl självständigt arbete som ett nära samarbete med Seniora Rekryteringskonsulter på PeakSearch. Rollen innehåller även en tät och nära kontakt med kunder och kandidater i rekryteringsprojekten. Vi som arbetar på PeakSearch är ett kreativt och dynamiskt team med en positiv stämning och atmosfär. På PeakSearch drivs vi av att alltid överträffa våra kunders- och kandidaters förväntningar i varje uppdrag. Och givetvis är alla konsulter delansvariga för det ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet för våra rekryteringstjänster. För dig som Sr Rekryteringskonsult kan vi erbjuda ett stimulerande och utvecklande jobb i ett företag som arbetar innovativt, långsiktigt och målinriktat med värderekrytering. Ansvar och arbetsuppgifter: • Som Regionansvarig vara huvudansvarig för PeakSearch kund- och kandidatrelationer i Västra Sverige Arbeta som Rekryteringsspecialist med ansvar för rekryteringsprojekt inom Life Science (top quality search/executive search) • Säkerställa en kvalitativ upplevelse för kandidater och kunder i rekryteringsprojekten • Bli expert på PeakSearch kvalitetssäkrade rekryteringsmodell ”värderekrytering” för att säkerställa högsta kvalitet i rekryteringarna • Bli specialist på urval och personbedömning med stöd av PeakSearch verktyg och tester • Samarbeta med och stödja Seniora Rekryteringskonsulter i rekryteringsprojekt enligt PeakSearch kvalitetssäkrade rekryteringsmodell ”värderekrytering” • Dokumentera rekryterings-, kund-, prospect- och kandidataktiviteter i PeakSearch rekryteringssystem P1 Search • Upprätthålla en professionell relation, en god servicenivå och hög tillgänglighet för kandidater i rekryteringsprojekten • Tillsammans med övriga PeakSearch konsulter bidra till utvecklingen av rekryteringsmodellen ”värderekrytering” • Delta och bidra i interna PeakSearch möten och konferenser. Kandidatprofil Vi söker en person med stort intresse, kunskap och talang för rekrytering och personbedömning, gärna med erfarenhet från roll som Rekryteringskonsult inom search/executive search. Kunskap och nätverk inom LIfe Science branschen är en fördel. Som Rekryteringskonsult på PeakSearch blir du en viktig nyckelspelare i rekryteringsprojekten och representerar PeakSearch mot uppdragsgivare och kandidater. För att lyckas som Rekryteringskonsult på PeakSearch har du troligen följande färdigheter och kompetenser; • Bra relations- och nätverksbyggare • Stort intresse för människor och beteenden • God kommunikatör med intresse för försäljning • Projektledning: Förmåga att arbeta effektivt, strukturerat och noggrant med hög kvalitet i alla steg i rekryteringsprocessen • Bra samarbetsförmåga • Vilja att ständigt utvecklas inom rekrytering och bidra till sin egen och PeakSearch utveckling • Dynamisk, positiv och serviceinriktad personlighet Övrigt • Akademisk utbildning • MS office • Flytande svenska och engelska Kunskap och erfarenhet från Life Science branschen är en fördel. Möjligheter med tjänsten: - Som huvudansvarig för PeakSearch i västra Sverige, representera eoch utveckla ett ledande varumärke inom top quality search och executive search inom Life Science - Arbeta med Värderekrytering – en kompetensbaserad rekryteringsmodell med inriktning på toppkvalitet - Vara en del av PeakSearch – ett modernt rekryteringsföretag med fokus på nöjda kunder och kandidater. PeakSearch har en trevlig, modern och professionell kultur, inriktat på att ligga i den absoluta framkanten - Lära och utvecklas vidare inom kompetensbaserad rekrytering och personbedömning - Använda PeakSearch rekryteringsplattform, urvalsverktyg (tester), rekryteringssystem, IT-stöd, rapportmallar med mera som stöd för rekryteringsarbetet - Vara en viktig del av ett trevligt och professionellt team som brinner för värderekrytering. Kontakt för mer information, frågor och ansökan För mer information och intresseanmälan vänligen kontakta Magnus Klingberg, vd PeakSearch på tel 08-545 00 100, mobil 070-678 09 92, e-post magnus.klingberg@peaksearch.se, web www.peaksearch.se

Regulatorisk chef Läkemedel

”Med stort engagemang, kundorientering och gedigen kunskap bidrar vi till våra kunders framgångar” Tag chansen att bli en viktig del av vårt engagerade, kunniga och samspelta team som brinner för Regulatory Affairs och nöjda kunder Vill du leda och utveckla en grupp erfarna och duktiga medarbetare? Vill du bidra i den fortsatta utvecklingen av SRS och vårt erbjudande? Vill du få eget ansvar för spännande uppdrag och en hög grad av flexibilitet i ditt jobb? Gå med i vårt team och bli vår nya Regulatoriska Chef för läkemedel! SRS söker nu en Regulatorisk Chef Läkemedel, som vill fortsätta vidareutveckla SRS konsultverksamhet inom området läkemedel. I rollen kommer du leda en grupp av erfarna konsulter (nu 5 medarbetare) inom Regulatory Affairs samt vara med och utveckla och vara medansvarig för marknadsföring av våra läkemedelstjänster (QA och RA). Du kommer även, i den mån tiden tillåter, agera som Senior regulatorisk konsult inom läkemedel. Vem är vår nya Regulatoriska chef för läkemedel? För att trivas hos oss tror vi att du är en engagerad, positiv och social person med energi. Du tycker att det är roligt att arbeta med människor och relationer för att bidra till individens, gruppens och kundens utveckling. I ditt arbete sätter du alltid människan i fokus genom att vara inlyssnande, kreativ, flexibel, initiativrik och drivande. Som ledare har du erfarenhet av att få människor att arbeta mot gemensamma mål och förmågan att skapa en miljö där ledstjärnorna är engagemang, samarbete, utveckling och arbetsglädje. Vi ser gärna att du har intresse av att vara delaktig i vidareutveckling och synliggörande av företagets tjänster och erbjudande. Som ledare är det viktigt att du är välorganiserad, en duktig kommunikatör och är bekväm med att fatta beslut. Möjligheter med rollen - Vara en nyckelspelare som ledare för den fortsatta utvecklingen av RA verksamheten på SRS vilken har en stor potential för framtiden - Leda, växa, utveckla och samarbeta med ett fantastiskt team av engagerade, positiva och kunniga medarbetare - Vara en viktig del av SRS utvecklingsresa tillsammans med ett engagerat team som vill utvecklas och som har fokus på samarbete, kundnöjdhet och arbetsglädje - Som ledare och medlem i SRS ledningsgrupp bidra med kunskap och idéer för verksamhetens utveckling - Vara del av, och leva efter SRS Värdegrund som bygger på “Engagemang”, “Expertis”, “Integritet” och “Flexibilitet”. PeakSearch kontakt För mer information, dialog och matchning för den aktuella rollen på SRS. Magnus Klingberg, Senior Rekryteringskonsult magnus.klingberg@peaksearch.se +46(0)70-678 09 92 https://peaksearch.se/

Quality Assurance Officer

Do you want to work for a global Life Science consultancy company, with its origins in Sweden? Pharmetheus is in an exciting development phase, with a high growth rate, and with a potential to continue to grow! We are looking for an experienced Quality Assurance Officer responsible for the continuous and strategic development of the QA function. Pharmetheus offers both MIDD (Model Informed Drug Development) services and products to its clients and as such your role is an important and vital assurance of Pharmetheus’ regulatory compliance. The Quality Assurance Officer ensures that Pharmetheus’ processes comply with regulatory requirements and that Pharmetheus’ services meet the clients’ expectations of quality. The Quality Assurance Officer leads the Compliance Team which currently consists of representatives from our Clients Operations, Business Operations and IT, including direct line management responsibility and support of a Quality Assurance Specialist, currently being recruited. The Quality Assurance Officer reports directly to the CEO. This is an opportunity to continuously challenge your skills in a developing and supportive environment. You will be part of a research-driven company that is unique in its market and that actually contributes to improving people's health. Main duties & responsibilities ● Ensure compliance with regulatory requirements and guidelines such as International Council for Harmonization Guideline for Good Clinical Practice (GCP) ● Oversee, develop, implement, and maintain an evolving quality management system (QMS) to ensure consistent quality and compliance ● Conduct internal audits to identify areas for improvement and assess compliance with regulatory requirements and Pharmetheus’ quality management system. ● Host client audits and inspections by regulatory agencies. ● Evaluate and monitor vendors to ensure that they meet quality requirements. ● Coordinate and investigate quality issues to identify root causes and ensure issues are addressed and resolved through corrective and preventive actions. ● Oversee the validation of GxP critical computerized systems and review the documentation. ● Provide training and education to Pharmetheus associates on regulatory requirements, industry standards, and Pharmetheus quality management system. Profile We are looking for a highly skilled and motivated person with robust Quality Assurance experience working with clinical Quality Assurance in a regulated setting combined with understanding of business acumen. You need to have knowledge and experience of GCP and QMS development. You also need to have good cooperation and communication skills. It is important to be well organized, with excellent planning and time management capability and to have a strong sense of ethics and principles with pragmatic thinking, to be able to deliver in this important role. Independent, flexible, accurate and solution-oriented are other important properties that are crucial to be successful in this position. Qualifications and experiences ● Minimum 7 years of work experience from a company within life science. ● Minimum 5 years of experience within Quality Assurance. ● Experience from leadership of Quality Assurance teams and processes. ● Good knowledge about the Harmonization Guideline for Good Clinical Practice. ● Speak and write fluent English ● Excellent reading, writing, and language skills ● Proven experience in project management or line management. It’s meritorious if the experience has been from a knowledge-intensive consultancy setting Opportunities with the role Pharmetheus offers an exciting and challenging position and an inspiring working environment. We are a motivated, dedicated, and growing group of close to 100 employees. We offer a workplace with an atmosphere characterized by a high level of flexibility and a great team spirit. Our highly skilled and enthusiastic team brings considerable value to clients and partners, intending to improve patients’ lives. Contact For more information and questions about the position, please contact Marta Frick Senior Recruitment Consultant at PeakSearch. Contact details: marta.frick@peaksearch.se Tel: 070-386 89 69