Har du tröttnat på någon av dina kollegor? Finns det ett skav mellan dig och chefen? Undrar du varför en anställd inte gör som du säger?

Som barn föds vi in i en specifik familj och har som välbekant inte möjligheten att välja sina familjemedlemmar. Trots att uppväxten präglar en så stor och viktig del av livet när vi formas till vuxna människor är det bara att gilla läget och anpassa sig in i den struktur och det sammanhang som erbjuds. Uppväxten kan prägla hur vi mår som människor, hur vi agerar, reagerar och faktiskt även hur lyckliga vi blir i livet. Men detsamma gäller ju faktiskt till viss del den arbetsplats vi jobbar på.

Även om det kan kännas lite magstarkt att jämföra något så viktigt som uppväxten med jobbsituationen finns det faktiskt många likheter. För när det kommer till kritan väljer vi sällan våra arbetskamrater. Under intervjuprocessen får du i bästa fall möta några av dina framtida kollegor och dessa visar i regel upp sitt allra bästa jag i första mötet med dig. Detsamma gäller den sida av dig som du väljer att visa upp under intervjuerna.

Som rekryteringskonsulter har vi på PeakSearch dagligen flera samtal med otroligt trevliga människor. Många är naturligtvis genuint trevliga men det ligger också i sakens natur att vara lite extra trevlig i rekryteringssammanhang. För det handlar om att du behöver sälja dig själv som en trevlig prick att jobba med. Ingen vill ju rekrytera en grinolle.

Så får du lyckligtvis jobbet till sist efter en lång och mödosam rekryteringsprocess som kan ha utsatt dig för flertalet tester, case presentationer och möten med både rekryterare, framtida chef och kollegor. Du känner dig trygg med att just du var kvalificerad för jobbet eftersom din erfarenhet, utbildning och andra kvalifikationer matchade profilen så bra. Du ser fram emot att få utvecklas i en ny spännande roll samtidigt som du får möjlighet att briljera på nya sätt i en annorlunda miljö. Det här kommer att bli så fantastiskt bra!

Eller? Även om en rekrytering i de allra flesta fall leder till ett gott samarbete sker det tyvärr inte per automatik. Ofta krävs det en ansträngning från båda parter för att en nyanställd verkligen ska landa bra och utvecklas till att bli en stjärnrekrytering för företaget. Det finns några vanliga misstag under den första anställningstiden som i många fall kan förebyggas och rent av undvikas genom att både den nyanställde, chefen och kollegorna medvetet arbetar med en integrering av det nya samarbetet.

De första veckorna brukar både nyanställd och tidigare anställda hålla god min och anstränga sig för att vara så trevliga som möjligt. Eventuella samarbetsproblem kan visa sig strax efter denna första förälskelsefas. Några av de vanligaste bidragsfaktorerna till att det kan gå snett efter dessa första introduktionsveckor är:

 • Olika kommunikationsstilar. När A säger si tänker B att det betyder så
 • Olika förväntningar på vad rollen ska innehålla. Arbetsuppgifterna matchar inte kravprofilen!
 • Den nyanställde beter sig på ett sätt som inte passar ihop med kulturen
 • De nya kollegorna verkar inte ha gjort samma värdering av den nyanställdes kompetenser som den rekryterande chefen har gjort

Ur ett relationsperspektiv kan företag ses som ett system som utgörs av samtliga anställda. Man kan tala om att system är ”intelligenta” eftersom de har ett tänk som är mer än summan av alla individers bidrag. Systemet har en egen kultur och företagsanda som både utvecklas och påverkas av de nyanställda som börjar på företaget. Detta är otroligt viktigt att tänka på vid nyrekryteringar! Som rekryterande chef behöver du fundera över vad som är viktigt för att din nyanställde ska komma in i rollen så bra som möjligt. Här följer några tips som syftar till att optimera chanserna för en bra arbetsstart för dig, din nyanställde och för samarbetet med teamet:

 • Boka in ett möte så tidigt som möjligt där ni går igenom
  • Förväntningar på varandra
  • Hur ni vill kommunicera
  • Arbetssätt
  • Vad som är viktigt för att ni båda ska trivas i ett samarbete
 • Skapa ett skriftligt samarbetskontrakt med varandra där ni tydligt anger vad som är viktigt för att var och en ska lyckas i rollen som chef och anställd.
 • Håll samarbetskontraktet levande genom att bestämma hur ofta och när ni vill utvärdera ert samarbete
 • Gör samma samarbetsövning med hela teamet där ni skapar ett ”kontrakt” för hur ni vill jobba tillsammans varje gång ni har en nyanställd i teamet.

Dessa tips kan du som chef följa och ta ansvar för att utföra. Men eftersom även chefer är en del av företagssystemet kan man överväga att anlita en professionell coach utbildad i relationssystem i stället. På så vis får chefen möjligheten att helhjärtat fokusera på att vara delaktig i att utveckla samarbetet med enskilda anställda och teamet som helhet.

Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta gärna PeakSearch så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig som chef och nyanställd att optimerara era chanser att få en fantastisk arbetsstart.

Om du är intresserad av fler nyheter från PeakSearch så rekommenderar vi också att du läser: