Hur kan företag konkurrera om, och behålla talangerna inom Life Science?

Den rådande konkurrensen om talanger har utvecklat ett stort intresse och fokus på Employer Branding och hur företag kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera talangerna. En av grundpelarna i att bygga ett starkt Employer Brand ligger i att förstå talangerna och vad de värderar i ett arbetssammanhang. Vi på PeakSearch ger en orientering om vad som kan vara viktigt när man vill attrahera, motivera och behålla talanger.

Det finns en hel del studier för arbetskraften i Generation Y (födda 1978-1994) och Generation Z (födda 1995-2010) som kan ge vägledning för hur man bygger ett starkt varumärke som attraherar talangerna. Dessa båda generationer står redan nu för en stor andel av de anställda på arbetsmarknaden och ökar även kontinuerligt i och med att allt fler i Generation Z gör entré på arbetsmarknaden.

Det här efterfrågar Generation Z av sin arbetsgivare

När Generation Z gör sitt intåg på arbetsmarknaden gör den det som den mest utmanade gruppen hittills. Det konstaterar en undersökning från Ricoh Europe. Gen Z bryr sig nämligen inte om höga löner och trygghet på samma sätt som deras föräldrar har gjort. Utan drivs snarare av sina värderingar och sociala frågor. Så hur ska du som arbetsgivare egentligen bära dig åt för att attrahera, och behålla, morgondagens talanger?

Några siffror om Generation Z

48 % prioriterar balans mellan arbets- och privatlivet.

47 % anser att det är viktigt att arbeta med människor som de trivs med på arbetsplatsen.

43 % värdesätter god kommunikation internt och menar att de till och med kan bli irriterade på kollegor som brister i sin kommunikation, jämfört med 19 % av den äldre generationen.

34 % attraheras av företag som kan få dem att känna mening med sitt arbete där de bidrar till något som gör skillnad i världen. Tillskillnad från Babyboomer-generationen där enbart 13 % anser att detta är viktigt vid val av arbetsgivare.

30 % anser att en arbetsplats som inte erbjuder flextid skulle vara mindre attraktiv. I jämförelse med generation X där enbart 17 % menar att detta är en viktig aspekt för att trivas på jobbet.

Talangernas karriärpreferenser

Unga yrkesverksamma akademiker är betydligt mer rörliga på arbetsmarknaden. Många ser sig om efter nya arbetsgivare, och man ser ett ökat intresse för arbetsgivare som erbjuder varierade arbetsuppgifter.

För unga yrkesverksamma är arbetsmiljön och att man har möjlighet att interagera och samarbete med kollegor viktigt. Samtidigt värderar talangerna flexibla arbetsvillkor och vill fortsätta arbeta hemifrån deltid.

En annan faktor som har avgörande betydelse vid val av arbetsgivare är inspirerande ledarskap och trygg anställning.

Det visar sig även att de anställdas förtroende till sin arbetsgivares ledarskap och vision är viktigt. Det sätter fokus på vikten av att tydligt visa vart man är på väg långsiktigt samt säkerställa att ledarskapet är välformulerat och engagerande nog.

Academic Work gör årligen en undersökning om hur unga akademiker värderar sitt arbete och arbetsgivare, och vad som är viktigt för dem när de väljer arbetsplats. Detta sammanställs varje år i rapporten Young Professional Attraction Index (YPAI).

I den senaste YPAI rapporten framgår de 10 viktigaste faktorerna för valet av arbetsgivare (presenterade i minskande viktighetsgrad, med det viktigaste överst)

  1. Bra kollegor och arbetsmiljö
  2. Lön och förmåner
  3. Bra chef/ledarskap
  4. Karriär- och utvecklingsmöjligheter
  5. Trygg anställning/företagets stabilitet
  6. Flexibilitet och work-life balance
  7. Arbetsuppgifternas karaktär och utformning
  8. Geografiskt läge av arbetsplatsen
  9. Tydlighet och struktur
  10. Jämställdhet, mångfald och hållbarhet

Detta är viktig kunskap att ta hänsyn till när man som företag och arbetsgivare sätter upp sin Employer Branding strategi/plan med syfte att attrahera, motivera och behålla medarbetare i framtiden.

Om du är intresserad av fler nyheter från PeakSearch så rekommenderar vi också att du läser: