Hur kan man använda rekryteringen som en del av marknadsföringen av sitt företag/varumärke?

En rekryteringsprocess är en utmärkt möjlighet och ett tillfälle att profilera och marknadsföra sitt företag och stärka sitt varumärke. Vi på PeakSearch delar några tips om vad man kan tänka på i rekryteringsprocessen för att åstadkomma mervärden kopplat till företagets marknadsföring.
  1. Säkerställ att rekryteringsprocessen och alla aktiviteter, dokument och kommunikation kopplat till den speglar företagets varumärke/marknadsföring och ger kandidaterna rätt upplevelse
  2. Investera tid och resurser för att utveckla informations- och marknadsföringsmaterial av högsta kvalitet för rekryteringen. Detta avseende såväl design som innehåll. Säkerställ att alla fördelar och möjligheter med att arbeta i företaget och den specifika tjänsten tydligt och konsekvent kommuniceras i materialet och i övriga media kanaler
  3. Utse en huvudansvarig Projektledare för rekryteringen som säkerställer att alla involverade kandidater får rätt information av hög kvalitet i rekryteringens olika faser och anpassat till olika kommunikationskanaler
  4. Kommunicera proaktivt rekryteringen konsekvent i olika media och kommunikationskanaler beroende av målgrupp och företagets varumärke (t ex LinkedIn, företagets hemsida, sociala media etc)
  5. Ge alla involverade kandidater besked löpande i rekryteringsprocessen. Glöm inte att varje missnöjd kandidat skadar företagets varumärke, särskilt med den spridningseffekt som negativa upplevelser ofta får

Om man arbetar med rekryteringen på detta sätt blir varje rekrytering en utmärkt möjlighet att stärka företaget varumärke med effekt på Employer branding med även som en viktig del av företagets marknadsföring.

Om du är intresserad av fler nyheter från PeakSearch så rekommenderar vi också att du läser: