Så ska du agera efter anställningsintervjun

Det är nästan alltid hård konkurrens om intressanta jobb vilket man som kandidat behöver anpassa sig till för att optimera sina chanser att få det eftertraktade jobbet.

Att visa sig motiverad och engagerad för den aktuella tjänsten är en viktig parameter för att få ett nytt jobb. Många kandidater är aktiva och engagerade i rekryteringen fram till anställningsintervjun med den tilltänkta nya arbetsgivaren. Därefter är det vanligt att man blir mer passiv och inväntar besked. Här finns det således en möjlighet att stå ut från mängden och profilera sig genom att vara fortsatt aktiv i rekryteringen. Men hur skall man agera för att det skall upplevas som positivt?

Det finns givetvis inga sätt som fungerar perfekt i alla rekryteringar utan där kan man behöva anpassa sig till den specifika situationen. Generellt upplevs det dock positivt att man hör av sig och följer upp med de ansvariga på det rekryterande företaget och med den ansvarige Rekryteraren. Det gör att man upplevs som motiverad och engagerad, vilket uppfattas som positivt i de flesta sammanhang.

Vad man bör kommunicera i uppföljningen är en smaksak och skall givetvis kännas rätt för en själv. Det viktigaste är att man faktiskt hör av sig efter arbetsintervjun. Det är absolut att rekommendera att man tar uppföljningen på telefon eller i ett digitalt möte då det blir mer personligt och ger en bra möjlighet till dialog. E-post är alltid ett alternativ, men där finns risken att man försvinner i informationsbruset.

Tips på återkoppling är att ta upp det positiva man fick ut av intervjun, t ex om ansvaret, kulturen, ledarskapet, människorna, värderingarna etcetera. Och kopplat till det att man är fortsatt mycket intresserad och motiverad av den aktuella tjänsten. Vidare lyfta frågan om det finns ytterligare frågor eller behov av mer information från de som ansvarar för rekryteringen. Det kan också vara bra att ställa frågan om nästa steg i rekryteringen och tidsplanen för fortsättningen.

Om du är intresserad av fler nyheter från PeakSearch så rekommenderar vi också att du läser: