Så undviker du att tappa favoritkandidaten i rekryteringen – Värdefulla tips till dig som är rekryteringsansvarig

Det är ofta hård konkurrens om de högt värderade kandidaterna i kompetensmarknaden. Det medför en hög risk för att tappa sina favoritkandidater i rekryteringen. Hur kan man undvika att förlora högt värderade kandidater i rekryteringarna? Vi på PeakSearch delar med oss av våra bästa tips till dig som är rekryteringsansvarig.

Det är relativt vanligt att kandidater är i flera parallella rekryteringsprocesser. Det innebär att konkurrensen om kompetensen ökar, vilket medför att man riskerar att tappa favoritkandidaterna under rekryteringsprocessen. Det ställer höga krav på de som ansvarar för rekryteringen.

Vad kan man då göra för att undvika att förlora favoriterna och i största möjliga utsträckning säkerställa att de högt värderade slutkandidaterna väljer just mitt uppdrag?

  1. Sätt upp en tydlig tidsplan för rekryteringen och följ den så väl som möjligt. Kommunicera frekvent planen och de aktuella milstolparna i rekryteringen med de aktuella kandidaterna
  2. Ligg nära de aktuella slutkandidaterna och informera dem frekvent om status och eventuella nästa steg i rekryteringen. Att få en bra kontakt/relation och en professionell upplevelse av rekryteringsprocessen kan bli avgörande i valet av arbetsgivare.
  3. Var tydlig med att slutkandidaterna har en hög värdering för rekryteringen. Det ökar deras motivation och preferens för ditt uppdrag
  4. Stäm noggrant och frekvent av slutkandidaternas värdering och behov. På så sätt kan man vid behov om möjligt anpassa upplägg, process och erbjudande
  5. Man tjänar ofta på att vara flexibel med upplägg, ersättning, förmåner etcetera för att kunna rekrytera de högst värderade profilerna baserat på deras behov
  6. Var snabb, interaktiv och professionell i samband med upprättande och signering av anställningsavtalet. Gå gärna igenom anställningsavtalet i ett personligt möte så finns möjligheten till en dialog om innehållet. Då kan man även direkt ta frågor och reda ut oklarheter, samt fånga upp eventuella avvikelser.

Det finns givetvis oändligt många faktorer på individnivå som inverkar på valet av arbetsgivare. Om man förhåller sig till ovan redovisade råd och rekommendationer så ökar man dock sannolikheten att favoritkandidaten väljer ens egna rekrytering/tjänst.