Tips och hållpunkter för att åstadkomma hållbara matchningar

Rekrytering är viktigt för alla inblandade där målet är att åstadkomma hållbara matchningar. Att komma igång med rekryteringsprocessen kan kännas överväldigande, men det finns tips och hållpunkter som kan hjälpa dig att komma igång! ⤵️

  • 1) Investera tid i att utveckla en genomtänkt arbetsbeskrivning. Definiera vad som skall åstadkommas i den aktuella tjänsten och identifiera de viktigaste ansvarsområdena och arbetsuppgifterna för rollen.
  • 2) Utveckla en kompetensbaserad kravprofil som grundar sig på huvudansvaret för tjänsten. Fokusera på att ta fram nyckelkompetenserna och de kvalifikationer den personlighet som har den största effekten på rollen.
  • 3) Utveckla en omfattande, informativ och attraktiv presentation av tjänsten och företaget. Tänk på att presentationen förutom att ge omfattande information även skall skapa intresse och engagemang för företaget och rollen. Glöm inte att ta fram de fördelar och möjligheter ni ser för de som kan vara intressanta av tjänsten.
  • 4) Marknadsför rekryteringen med skräddarsydd kommunikation i olika kanaler för att få ett så brett och kvalitativt urval som möjligt. För rekrytering med höga krav på slutresultatet rekommenderas en Search/Executive Search process där alla individer i målgruppen kontaktas personligen i en skräddarsydd dialog.
  • 5) Genomför en objektiv kompetensbaserad värdering av de aktuella profilerna i urvalet baserad på den kompetensbaserad kravprofilen. För att få ett komplett och validerat beslutsunderlag så rekommenderar vi att man alltid använder, Kompetensbaserade intervjuer kombinerat med personlighetsformulär, färdighetstester och arbetsprov.
  • 6) Genomför en så kallad Pre-employment Screening med relevanta formella kontroller och referensintervjuer för slutkandidaten.

Vi på PeakSearch är experter inom Kompetensbaserad rekrytering och hjälper dig gärna med råd och förslag om hur du kan komma vidare med din rekryteringsprocess med fokus på allra högsta kvalitet. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss Seniora Rekryteringskonsulter direkt alternativt via kontakt@peaksearch.se