Vad skall man tänka på i ett anställningsavtal för en ny tjänst?

Du har precis vunnit kampen om ditt drömjobb i stenhård konkurrens. Nu återstår endast signaturen på anställningsavtalet. Det kan vara värt att lägga lite tid och engagemang för att säkerställa att det har rätt innehåll och blir optimerat utifrån dina behov. Magnus Klingberg, vd på PeakSearch, ger dig sina bästa tips för vad du bör tänka på i ett anställningsavtal.

Ett anställningsavtal bör innehålla ramarna för tjänsten, bland annat avseende ersättning, förmåner och försäkringar.

I det fall som den nya arbetsgivaren har ett så kallat kollektivavtal så löser det en hel del av de viktigaste frågorna automatiskt. Det betyder att det finns en relativt god grundstandard avseende förmåner, försäkringar och övriga villkor kopplat till anställningen. Dock kan det givetvis finnas möjligheter att lägga till förmåner som inte omfattas av kollektivavtalet.

Många mindre och medelstora företag saknar kollektivavtal, och då är det viktigt att du som anställd tar ett större ansvar för att säkerställa att anställningsavtalet innehåller det som du förväntar dig och det som är marknadsmässigt för det nya uppdraget.

De poster som bör finnas med i ett anställningsavtal varierar, men bör innehålla de flesta av nedanstående punkter.

 1. Månadslön (inklusive löneår samt när nästa lönerevision inträffar)
 2. Semester
 3. Tjänstepension
 4. Sjukförsäkring, Tjänstegruppliv (TGL)
 5. Eventuell rörlig ersättning
 6. Eventuell long-term incentive (aktuellt för ledande nyckelpositioner)
 7. Sjukvårdsförsäkring
 8. Friskvård
 9. Tjänstebil eller förmånsbil
 10. Uppsägningstid
 11. Övriga förmåner (t.ex. möjlighet att ta tjänstledigt utan lön)

Vår erfarenhet är att de flesta företag har de flesta av dessa punkter i sina avtal. Det kan dock vara så att något saknas alternativt att de inte ligger på rätt nivå. Där behöver du utgå ifrån din egen situation, dina behov och vad du är van vid.

När det gäller semester och försäkringar så är de ofta lika för alla anställda och svåra att förändra. En möjlighet för dig som verkligen prioriterar ledighet och har svårt att få semesterdagarna att räcka till är att föreslå att du får möjlighet att ta tjänstledigt (utan lön) ett visst antal dagar varje år. Det kan ibland vara lättare för en arbetsgivare att godkänna. Viktigt att en sådan överenskommelse skrivs in i anställningsavtalet.

De poster i anställningsavtalet som är viktiga då de representerar betydande belopp och dessutom kan vara förhandlingsbara är den fasta månadslönen och inte minst tjänstepensionen.

När det gäller månadslönen är det bra att ha aktuell lönestatistik och lägga fram de mest relevanta argumenten som underlag för diskussionen. Kom ihåg att det första erbjudandet inte alltid är den högsta lön som företaget är villiga att betala.

Tjänstepensionen är den del av anställningsavtalet som många har en bristande kunskap om. Orsakerna är att pensionen ofta ligger långt fram i tiden kombinerat med ett relativt komplicerat system. Det är dock så att tjänstepensionen innebär att arbetsgivaren beroende av löneläge gör löpande avsättningar varje månad vilket betyder mycket stora allokerade belopp över tid. En bra referenspunkt för tjänstepensionen är den så kallade ITP-planen som är den tjänstepensionsplan som företag med kollektivavtal följer. På Alectas hemsida finns räknesnurror som man kan använda som stöd för beräkning av avsättning till tjänstepensionen.

Sjukvårdsförsäkring har de senaste åren fått en sämre skattemässig status, men kan vid behov vara värt att försöka få med i ett anställningsavtal.

I det fall som du som blivande anställd känner att du behöver råd och stöd så finns de fackliga organisationerna tillgängliga. Och annars kan det ibland vara aktuellt att ta in en jurist.

För anställningsavtal för ledande befattningar, t ex Vd eller motsvarande är avtalet ofta annorlunda och mer komplicerade. I de fallen rekommenderas i princip alltid att involvera en jurist.

Om du är intresserad av fler nyheter från PeakSearch så rekommenderar vi också att du läser: