Så undviker du att tappa favoritkandidaten i rekryteringen – Värdefulla tips till dig som är rekryteringsansvarig

Det är ofta hård konkurrens om de högt värderade kandidaterna ...