Så behåller du nya medarbetare efter en rekrytering

I dagens arbetsmarknad är kraven och förväntningarna höga på en ny arbetsgivare. Att säkerställa att en nyanställd medarbetare får en optimal start på sitt nya arbete är därför mycket viktigt för en arbetsgivare.
Hur kan du som arbetsgivare genom en riktigt bra on-boarding få en ny medarbetare som trivs, utvecklas och presterar i sitt nya uppdrag?

Under rekryteringsprocessen har man förhoppningsvis fångat upp specifika behov för kandidaten avseende arbetet och det runt omkring. Grunden för att få en medarbetare att trivas, utvecklas och prestera är att fokusera på de individuella behoven och säkerställa att de i möjligaste mån uppfylls genom löpande avstämningar och anpassningar.

Det finns några generella tips och råd för en lyckad on-boarding som är väl investerad tid för att få hållbara och väl fungerande medarbetare som trivs och presterar.

  • Gör gärna det lilla extra redan den första arbetsdagen, en blomsterbukett som väntar, gemensam lunch och en rundvandring för möte med några av de nya kollegorna ger en bra start på det nya jobbet
  • Säkerställ att all utrustning för genomförandet av tjänsten finns på plats redan från start (dator, IT, bredband, tjänstebil etcetera)
  • Genomför tidigt i anställningen ett start samtal med den nyanställde för att säkerställa individuella behov och förväntningar
  • Lista gärna dessa behov och förväntningar i ett medarbetardokument som blir ett öppet och levande dokument mellan arbetsgivare och anställd
  • Sätt upp ett mötesschema för den nyanställda med syftet att få träffa så många av de nya kollegorna som möjligt under den första tiden av anställningen
  • Som närmaste ledare skall du ha en stor närvaro med frekventa möten och uppföljningar med utgångspunkt i medarbetardokumentet som ständigt uppdateras
  • Ordna frekventa sammankomster t ex gemensamma fikaraster, gemensamma luncher och andra aktiviteter. Det bygger relationer och underlättar samarbete vilket är mycket viktigt för att få en medarbetare att trivas i sitt arbete

Att ha en väl genomarbetad on-boarding process som man arbetar med systematiskt och med tydligt ansvar säkerställer att alla nya medarbetare får en bra start på sina nya uppdrag. Det är sedan viktigt att den processen fortsätter under hela anställningen.